Irmeli Nupponen

Irmeli Nupponen profiilikuva.jpg
Neonatologian erikoislääkäri
Lastenklinikka 

Olen toiminut Hyksin astenklinikalla neonatologian erikoislääkärinä vastasyntyneiden teho-osastolla vuodesta 2004.

Olen kouluttautunut simulaatio-ohjaajaksi ja toiminut vastasyntyneiden elvytyskouluttajana vuodesta 2013.

Tarjoamani koulutus on moniammatillista koskien pääosin lastentauteihin erikoistuvia lääkäreitä, lastensairaanhoitajia ja kätilöitä mutta tarvittaessa myös erikoislääkäreitä.

Elvytyskoulutukseen kuuluu hands-on-harjoitukset, vastasyntyneen elvytysluento, elvytysalgoritmin läpikäyminen sekä simulaatioharjoitukset, joissa pääpaino on kommunikoinnissa ja osallistujien yhteistoiminnassa.